Storitve

Za podjetja

Verjamem, da je poslovno mreženje oziroma kultura mreženja v podjetjih ključnega pomena za uspešen poslovni razvoj. Kljub temu imajo mnoga podjetja izzive, povezane z aktivnostmi svojih zaposlenih v mreženju.

Težave se kažejo na naslednje načine:

 • Vodstvo razume in podpira poslovno mreženje, zaposleni pa ne. Z odporom gradijo odnos s poslovnimi partnerji, ne želijo investirati dodatnega časa za poslovno mreženje.
  Če pa so se »prisiljeni« mrežiti, dajo sogovornikom jasno vedeti, da jim je vse skupaj odveč. Si lahko predstavljate, kakšno poslovno škodo lahko tak delavec povzroči podjetju?
 • Zaposleni bi se mrežili, povezovali, hodili na sestanke zunaj pisarne s ciljem – poglobiti odnos s poslovnim partnerjem, stranko, pridobiti nove posle, a nimajo podpore s strani vodstva.
  Taki zaposleni velikokrat plačujejo iz svojega žepa in se povezujejo zunaj delovnega časa brez vednosti vodstva. Kaj mislite, koliko časa bo tak zaposleni proaktiven oziroma koliko časa bo še ostal v taki organizaciji?
 • Tako vodstvo, kot njihovi zaposleni nimajo ozaveščenega pomena mreženje, ne vidijo potenciala v poslovnem mreženju in so posledično na tem področju pasivni.
 • Vodstvo ne razume, da je potrebno, da vsak zaposleni dolgoročno investira v rast poslovne mreže in posledično pričakuje hitre rezultate – predvsem v prodajnih številkah. Vse skupaj pa povzroča samo slabo voljo v podjetju.

Investiranje v poslovno mreženje in kulturo mreženja je smiselno, če želite

 • Imeti jasno postavljeno kulturo mreženja in usmeritve znotraj podjetja.
 • Povečati raven razumevanja in komunikacije v organizaciji.
 • Omogočiti svojim zaposlenim, da poznajo tehnike poslovnega mreženja in da so sposobni pridobivati nove kontakte in ohranjati obstoječe.
 • Imeti proaktivne zaposlene in posledično več poslovnih priložnosti.
 • Poskrbeti, da vaši zaposleni predstavljajo blagovno znamko podjetja na ustrezne načine.
 • Imeti zaposlene, ki bogatijo podjetje, ne da bi bili bremen.

Če menite, da vaši zaposleni niso dovolj aktivni pri pridobivanju novih strank, oblikovanju odnosov, pridobivanju informacij, predstavljanju blagovne znamke vašega podjetja, potem je investiranje v poslovno mreženje prava odločitev za vas.

Povečanje aktivnosti vaših zaposlenih pri poslovnem mreženju bo posledično pripomoglo k rasti podjetja in k bolj uspešnemu poslovanju.

Investiranje v poslovno mreženje pomaga vodstvu pri vzdrževanju pozitivnega in motiviranega delovnega okolja, kar bo posledično prispevalo k izboljšanju produktivnosti in zadovoljstva zaposlenih.

Kot dodatek, bi želel poudariti, da če vlagate v razvoj poslovnega mreženja, podjetje investira v dolgoročno in trajno vrednost za svoje poslovanje. Z razvitim mreženjem bodo zaposleni sposobni zgraditi široko in trdno mrežo kontaktov, kar bo vodilo do večjega uspeha pri prodaji, večje prepoznavnosti blagovne znamke in posledično do boljšega poslovanja.

Investiranje v poslovno mreženje pomaga vodstvu pri vzdrževanju pozitivnega in motiviranega delovnega okolja, kar bo posledično prispevalo k izboljšanju produktivnosti in zadovoljstva zaposlenih.

V končni fazi namen poslovno mreženje ni zgolj v pridobivanju novih kontaktov in novih poslov, temveč je tudi v gradnji zaupanja, medsebojnega sodelovanja in dolgoročnih poslovnih odnosov.

Ne zamudite priložnosti in investirajte v razvoj kulture poslovnega mreženja v svojem podjetju že danes.

100% Garancija

Ker sem v svetu mreženja že toliko let, lahko trdim, da verjamem v to, kar delam in da so rezultati prenosa znanja in kvalitetno opravljenega dela 100% zagotovljeni. V namen zaupanja in prepričanja v svoj program, ter prenos znanja in izkušenj, ponujam 100% GARANCIJO*

*To pomeni, da v primeru, da s programom, predano vsebino in mojim pristopom nisi bil zadovoljen in ti kljub investiranju svojega dragocenega časa, ki si ga vložil za izvedbo programa, ni prinesel sprememb in boljših rezultatov, ti povrnem celotno kupnino.